Elektroniczny formularz ankiety satysfakcji Pacjenta Centrum Medycznego HCP.

Zasady wypełniania ankiety:

 1. Weryfikacja pobytu w szpitalu następuje na podstawie podanego przez Pacjenta numeru księgi głównej przyjęć i wypisów - numer ten, na żadnym etapie analizy ankiet, nie jest wykorzystywany do identyfikacji Pacjenta!
 2. Wypełnienie wszystkich pytań oznaczonych znakiem czerwonej gwiazdki (*) jest obowiązkowe.
 3. W pytaniach z odpowiedziami zorganizowanymi wg skali porządkowej (1-5) należy zanzaczyć jedno pole, zgodnie z następujących systemem wartości:
  1. bardzo źle
  2. źle
  3. zadowalająco
  4. dobrze
  5. bardzo dobrze
 4. Udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte (nr 32, 33), nie jest obowiązkowe.
Powered by BreezingForms
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł