Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz szpitala

A. CEL

Niniejszy regulamin ma na celu ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

B. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
D. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
E. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORGANOM I PODMIOTOM UPRAWNIONYM
F. ODPŁATNOŚĆ
G. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
H. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REGULAMINEM
I. ZAŁĄCZNIKI
© 2018 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł