Opieka duszpasterska

Pacjenci Centrum Medycznego HCP s p. z o.o. mają prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie ze swoim wyznaniem. Personel medyczny Centrum Medycznego HCP sp. z o.o. na prośbę Pacjenta (lub rodziny, jeśli Pacjent sam nie jest stanie wyrazić takiej potrzeby), zorganizuje Pacjentowi kontakt z duszpasterzem na terenie Centrum. Personel medyczny, na prośbę Pacjenta, udziela informacji dotyczących kontaktu z duszpasterzem (tj. osoby wizytujące, godziny kontaktu, godziny dyspozycyjne oraz zakres udzielania opieki).

Kościół Katolicki - Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Kapelan Szpitala:
tel. +48 784 636 013

Parafia:
tel. 61 833 34 62
ul. Dąbrówki 4/7, 61-501 Poznań
Strona internetowa:
http://www.poznancr.pl/

Kaplica pw. NMP Matki Kościoła
Szpital: budynek A, IV piętro
(nr 413)

Msze święte
niedziela: godz. 11.15
poniedziałek-czwartek: godz. 17.15 

Kaplica szpitalna - zdjęcia.
Kościół Prawosławny
Ks. mitrat Paweł Minajew
tel.: 61 823 60 87
Parafia św. Mikołaja w Poznaniu
ul. Marcelińska 20, 60-801 Poznań
Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Poznaniu
Kościół Zielonoświątkowy w Poznaniu
Kościół Zielonoświątkowy w Swarzędzu ZBÓR „Jerusalem”
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
Grupa Odwiedzania Chorych Świadkowie Jehowy
Kościół Chrześcijański ''ARKA'' w Poznaniu
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zbór ewangeliczny ''AGAPE'' w Poznaniu
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
Muzułmański Związek Religijny
© 2018 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł