Szybka Terapia Onkologiczna w Centrum Medycznym HCP

W Centrum Medycznym HCP działa Koordynator ds. pakietu onkologicznego. Nadzoruje on proces leczenia Pacjenta objętego leczeniem onkologicznym. Koordynator wspiera Pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Koordynator będzie towarzyszył Pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie Pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami), przejdzie pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli Jego stan się nie pogorszy i potwierdzą to wyniki badań, Pacjent - z programem opieki długofalowej - zostanie skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie stanie się Jego lekarzem prowadzącym. Pakiet Onkologiczny ma na celu przyśpieszenie terapii onkologicznej. Zakłada on zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie, wyznaczenie maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów terapii, lepszy dostęp do badań poprzez rozszerzenie uprawnień lekarzy POZ oraz wprowadzenie  tzw. Karty Diagnostyki i Leczenia Pacjenta onkologicznego tzw. „zielonej karty”.

Dane kontaktowe Koordynatora:

imię Nazwisko

Anita Wesołek

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł