Zakres świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia

I. Szpitalny Oddział Ratunkowy

II. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

III. Leczenie ambulatoryjne

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii (czasowo zawieszone)
 • Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń
 • Świadczenia w zakresie onkologii
 • Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej
 • Świadczenia w zakresie kardiologii
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
 • Świadczenia w zakresie neurologii
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii
 • Świadczenia w zakresie urologii
 • Świadczenia w zakresie diabetologii
 • Świadczenia w zakresie neurologii
 • Świadczenia w zakresie reumatologii
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Świadczenia w zakresie okulistyki
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
 • Świadczenia w zakresie leczenia ran przewlekłych
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dorosłych
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
 • Świadczenia protetyki stomatologicznej
 • Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia ambulatoryjna
 • Medycyna Pracy

IV. Diagnostyka

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, endoskopia
 • Badania RTG / USG / Doppler
 • Badania tomografii komputerowej (TK)
 • Badania Mammograficzne (Program profilaktyki raka piersi)
 • Pracownia cytologiczna

V. Leczenie stacjonarne:

 • Oddział ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII II POZIOM REFERENCYJNY
 • Oddział CHIRURGII OGÓLNEJ
 • Oddział CHIRURGII OGÓLNEJ I LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
 • Oddział CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
 • Oddział CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • Oddział KARDIOLOGII – II KLINIKA KARDIOLOGII Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Oddział NEUROLOGII
 • Oddział ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII
 • Oddział ONKOLOGII KLINICZNEJ I RADIOTERAPII
 • Oddział ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
 • Oddział UDAROWY
 • Oddział UROLOGII

VI. Ponadto na terenie Centrum Medycznego HCP dostępne są:

 • Rezonans Magnetyczny
 • PET
 • Komora hiperbaryczna (jedyna w Wielkopolsce!)
 • Laboratorium analityczne
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł