Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z treścią umieszczonego poniżej zestawienia, które wskazuje na różnice pomiędzy wizytą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym a skorzystaniem z nocnej/świątecznej opieki zdrowotnej. Zestawienie ułatwia podjęcie decyzji przy wyborze właściwej dla stanu zdrowia Pacjenta opieki medycznej!

SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Bardzo często zdarza się, że pacjenci zamiast skorzystać z pomocy placówki realizującej świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udają się bezpośrednio na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Pamiętajmy, że ten ODDZIAŁ ZOSTAŁ STWORZONY DO UDZIELANIA POMOCY OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA. To tam trafiają osoby po wypadkach, z urazami czy z zatruciami.

Telefony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

Uprzejmie prosimy, aby nie korzystać z podanych niżej numerów w celu uzyskania informacji ogólnej. Telefony do poradni, pracowni oraz na oddziały szpitalne zostały opublikowane w dedykowanych zakładkach, w części strony internetowej "Dla pacjenta"

Tel. (portiernia) 61 22 74 200

Tylko SOR: (61) 22-74-181

Tylko SOR: (61) 22-74-182

WAŻNE!

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty.

Jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym.

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:

  1. recepty na stosowane przewlekle leki,
  2. porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
  3. zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest przedłużeniem podstawowej opieki zdrowotnej. Można z niej skorzystać bezpłatnie i bez skierowania w przypadku:

  1. nagłego zachorowania,
  2. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  3. gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) jeśli zlecił je dyżurujący lekarz oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia - pielęgniarka wykona je w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w Centrum Medycznym HCP w głównym budynku szpitala na pierwszym piętrze.
 W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja pacjentów!

WAŻNE!

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie uzyskają Państwo:

  1. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  2. recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  3. rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  4. skierowania do specjalisty.
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł