Stomatologia dla dzieci
i młodzieży
Centrum Medyczne HCP w Poznaniu od samego  powstania służy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia realizując świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej w ramach ubezpieczenia w NFZ. W trosce o najmłodszych dużą uwagę przywiązujemy do profilaktyki próchnicy. Naszym najważniejszym atutem są wysokie standardy higieniczne. Serdecznie zapraszamy!

Poradnie w Szpitalu im. Św. Jana Pawła II

Chirurgiczna

Telefon: (61) 22-74-221

Lokalizacja: Budynek A - I piętro, rejestracja ogólna

Plan budynków Szpitala

Chirurgii Onkologicznej
Chirurgii Stomatologicznej
Dermatologiczna
Diabetologiczna
Dla Kobiet
Fizykoterapia/Rehabilitacja
Gastroenterologiczna
Kardiologiczna
Lekarza Rodzinnego
Medycyna Pracy
Neurologiczna
Okulistyczna
Onkologii i Chemioterapii
Ortopedyczna
Otolaryngologiczna
Protetyczna
Psychiatryczna i Psychologiczna
Pulmonologiczna
Reumatologiczna
Stomatologiczna - Stomatologia Dziecięca
Stomatologiczna
Urologiczna

Poradnie w Luboniu

Poradnie w Luboniu

Telefon: (61) 83-03-318

Adres

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł