Zakres opieki jaki mogą świadczyć członkowie rodziny i bliscy Pacjenta:

Dozwolona opieka pielęgnacyjna nad Pacjentem na oddziale prowadzona przez rodzinę lub osoby bliskie polega na:
 • zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych i duchowych (czytanie, pisanie),
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,
 • toaleta ciała (obcinanie paznokci, golenie, zmiana pampersa, czesanie),
 • karmienie – z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem
  ściśle według zaleceń określonych przez Pielęgniarkę,
 • zmiana pozycji ułożeniowej ciała (obracanie na boki),
 • toaleta przeciwodleżynowa (oklepywanie) uczestniczenie w procesie rehabilitacji (spacerowanie po korytarzu, sadzanie w łóżku),
 • mobilizowanie do podejmowania aktywności fizycznej jak i psychicznej,
 • zapewnienie optymalnych warunków komfortu psychicznego i fizycznego w czasie pobytu
  w szpitalu.

Ww. czynności Rodzina lub bliscy Pacjenta mogą wykonać po uprzedniej konsultacji z Pielęgniarką!

Rodzinie oraz bliskim Pacjenta zabrania się:
 • dostarczania pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy lub sprzętów, które zostały zabronione przez personel medyczny,
 • zakłócania spokoju innym pacjentom,
 • podawania różnego rodzaju leków w jakiejkolwiek postaci.
Pozostałe informacje:
 • osoba sprawująca opiekę nad Pacjentem zobowiązana jest przestrzegać zasad obowiązujących w szpitalu i stosować się do zaleceń personelu medycznego,
 • personel medyczny ma prawo w uzasadnionych przypadkach poprosić o opuszczenie oddziału przez osoby sprawujące opiekę nad Pacjentem,
 • w przypadku, gdy realizacja prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej lub prawo do kontaktu osobistego lub korespondencyjnego wiąże się z poniesieniem przez szpital dodatkowych kosztów, Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę rekompensującą. Wysokość opłaty rekompensującej jest jawna i ustalana indywidualnie przez Prezesa Zarządu.
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł