Wizyta w szpitalu może być trudnym przeżyciem dla osób odwiedzjących chorego - dlatego należy się do niej dobrze przygotować. Ułatwić może to przedstawiona poniżej lista zagadnień, o przeczytanie których bardzo Państwa prosimy. Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z wytycznych pomoże lepiej wykorzystać czas odwiedzin. Pozwoli również na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji wynikających z niewłaściwego zachowania.

W trakcie wizyty prosimy koniecznie stosować się do zaleceń personelu medycznego.
Należy też zawsze pamiętać o konieczności zachowania spokoju, którego oczekują wszyscy pacjenci i pracownicy szpitala.

Pora odwiedzin

Pory odwiedzin ustalane sa dla każdego oddziału indywidualnie przez Kierownika jednostki. Aktulane godziny odwiedzin osób przebywających na oddziałach szpitalnych znajdziecie Państwo w zakładce Oddziały->Odwiedziny. Prosimy o ich sprawdzenie przed wizytą w szpitalu aby uniknąć oczekiwania związanego np. z zakończeniem pory posiłku lub badań.

w szczególnych przypadkach PrezeS centrum lub ordynator oddziału mogą ograniczyć lub wprowadzić całkowity zakaz odwiedziN (np. ze względów epidemiologicznych)

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł