Zakres informacji nt. oddziałów szpitalnych obejmuje:

  • Osoby kierujące oddziałem (ordynator i pielęgniarka oddziałowa)
  • Profil działalności (zakres usług/świadczeń)
  • Lokalizację na terenie Szpitala
  • Pracownie
  • Harmonogram dnia (godziny obchodów, posiłki itp.)
  • Zalecane godziny odwiedzin
  • Dane kontaktowe (tel. do sekretariatu, godziny otwarcia sekretariatu, tel. do dyżurki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz ordynatora)
  • Informatory, poradnki i ankiety (wybrane oddziały)

W przypadku stwierdzenia braku istotnych informacji lub ich nieaktualności prosimy Państwa o kontakt e-mailowy z osobą administrującą stroną.

Fot. Oddział Chirurgii Onkologicznej
Fot. Oddział Chirurgii Onkologicznej
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł