Plan budynków Szpitala im. Św. Jana Pawła II

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 194, 61-485 Poznań
plan.png
Wejście A
Wejście SOR
Wejście B
Wejście D
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł