Oddział Kardiologii

Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
II Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Osoby kierujące Oddziałem

Ordynator/Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka

Z-ca Ordynatora (Oddział A):

Dr n. med. Marek MIchalski

Z-ca Ordynatora (Oddział B):

Dr n. med. Stefan Ożegowski

Pielęgniarki oddziałowe
Lokalizacja
Profil działalności (zakres usług/świadczeń)
Pracownie
Harmonogram dnia (obchody, posiłki itp.)
Zalecane godziny odwiedzin
Kontakt
Pozostałe informacje o oddziale
© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł