Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych Centrum Zdrowia Psychicznego

Izba Przyjęć

tel. (61) 22-74-338
fax. (61) 22-74-380

Oddział Psychiatryczny Kobiecy I (Oddział Chorób Afektywnych Kobiecy)
Oddział Psychiatryczny Męski I (Oddział Chorób Afektywnych Męski)
Oddział Psychiatryczny Kobiecy II (Oddział Chorób Psychotycznych Kobiecy)
Oddział Psychiatryczny Męski II (Oddział Chorób Psychotycznych Męski)
Oddział Detoksykacyjny z Pododdziałem Psychiatrii
Oddział Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień
Poradnie
Portiernia/Ochrona
© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł