Dane spółki:

Nazwa

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Adres:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
61-485 Poznań

NIP:

783-15-16-773

REGON:

639635360-00033

KRS:

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000119548
Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł