Dane kontaktowe jednostek administracyjnych

Dyrektor ekonomiczny

tel. (61) 22-74-102

Dział Kadr i Płac - Kierownik
Dział Organizacji i Nadzoru - Kierownik
Dział Organizacji i Nadzoru (rozliczenia - ambulatorium)
Dział Organizacji i Nadzoru (rozliczenia - l. stacjonarne)
Dział Techniczny - Kierownik
Główna Księgowa
Sekretariat Zarządu Szpitala
© 2018 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł