Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. powstało w 2000 roku na bazie szpitala działającego wcześniej przy Zakładach HCP Cegielski. Było pierwszą w Polsce niepubliczną jednostką medyczną przekształconą z SP ZOZ w NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej), świadczącą szeroki zakres bezpłatnych usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Szpital im. św. Jana Pawła II
Szpital im. św. Jana Pawła II

Obecnie spółka prowadzi rozległą działalność, udzielając świadczeń zdrowotnych diagnostycznych, leczniczych, konsultacyjnych i rehabilitacyjnych w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Lecznictwo stacjonarne to 12 wysokospecjalistycznych oddziałów:

 1. O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. O. Chirurgii Ogólnej

 3. O. Chirurgii Ogólnej i Leczenia Ran Przewlekłych

 4. O. Chirurgii Onkologicznej

 5. O. Chorób Wewnętrznych

 6. O. Kardiologii

 7. O. Neurologii i Udarowy

 8. O. Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

 9. O. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 10. O. Urologii

 11. O. Radioterapii

 12. SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lecznictwo ambulatoryjne to ponad 30 poradni specjalistycznych oraz wysoko kwalifikowanych pracowni (m.in. doppler, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Na terenie Szpitala dostępny jest pozytonowy tomograf komputerowy emisyjny (PET) oraz komora hiperbaryczna (HIPEC). Centrum Medyczne HCP dysponuje również tomografami komputerowymi działającymi w terenie, poza główną siedzibą spółki.

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł