Celem Centrum jest stały rozwój, modernizacja i dostosowywanie wymogów Unii Europejskiej tak, aby być miejscem przyjaznym dla każdego potrzebującego pomocy człowieka.

Centrum posiada certyfikaty jakości ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001:2015. Systemy zarządzania jakością zgodne powyższymi normami stanowią o wiarygodności przedsiębiorstwa, które oferuje swoim klientom najwyższą jakość usług.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych świadczy o tym, że Centrum Medyczne HCP dba o ciągły rozwój oparty na zasadach etyki w biznesie, tj. praworządność, solidność, transparentność, uczciwość, odpowiedzialność oraz innowacyjność.

W 2006 roku przyznano Centrum certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług "Najlepsze w Polsce". Możliwość posługiwania się tym certyfikatem zapewnia o najwyższej jakości, nowoczesnej przedsiębiorczości i nowatorstwie w zakresie świadczonych usług medycznych. 

Spółka była już kilkukrotnie doceniana przyznaniem tytułu Gazeli Biznesu (2011, 2012, 2015). Ranking ten bazuje na danych finansowych i wyróżnia przedsiębiorstwa, które dzięki dynamicznemu rozwojowi doskonale radzą sobie nawet wśród większych konkurentów.

W 2014 r. Centrum Medycznemu przyznano pierwsze miejsce w rankingu szpitali Dziennika Gazety Prawnej oraz wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Wyróżnienie to potwierdza dobrą sytuację finasową przedsiębiorstwa i jest przyznawane w oparciu o takie wskaźniki jak płynność finansowa czy rentowność.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. jest członkiem Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszonego w Polksiej Konfederacji Pracodawców Przywatnych Lewiatan. Zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz dba o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie.

Na podstawie Porozumienia z Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centrum przystąpiło do Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom.

Certyfikat ISO 9001:2015
Certyfikat ISO 14001:2015
Certyfikat ISO 27001:2015
Wielkopolski Związek Pracodawców
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł