W dniu 27 kwietnia 2014 roku, po wielomiesięcznych staraniach, decyzją Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, nadano Szpitalowi Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o., imię Świętego Jana Pawła II. Doniosły charakter tego wydarzenia podkreślił Przezes Zarządu Cetrum Medycznego HCP, Lesław Lenartowicz, w liście skierowanym do wszystkich współpracowników. Poniżej prezentujemy Państwu jego treść, jak również kopię pisma z dycyzją Arcybiskupa.

Poznań, 27 kwietnia 2014 r.

Drodzy Współpracownicy

Z radością informujemy, że dzięki wielomiesięcznym staraniom od dziś Nasz Szpital będzie nosił imię Świętego Jana Pawła II.

Przyjęcie imienia Świętego Jana Pawła II stanowi dla nas nie tylko źródło olbrzymiej radości i dumy, ale przede wszystkim stanowi dla nas zobowiązanie, abyśmy wykonywali nasze codzienne obowiązki z jeszcze większym zaangażowaniem i z szacunkiem dla potrzeb osób będących pod naszą opieką, osób chorych i cierpiących.

Jak pisał Jan Paweł II w liście apostolskim „Salvifici doloris”: Cierpienie jest częścią doczesnego doświadczenia człowieka, który musi nauczyć się je akceptować i przezwyciężać. Ważne jest abyśmy my – pracownicy Szpitala nieustannie pomagali naszym pacjentom w trudnej walce z chorobą, nie tylko w wymiarze stricto medycznym, ale także – a może i przede wszystkim; abyśmy zachowaniem, postawą dodawali im sił i nadziei.

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas nie tylko dzięki swoim rozległym kompetencjom, ale także dzięki uwrażliwieniu na potrzeby pacjentów i osób im bliskich, może uczynić to miejsce lepszym. Niech nadanie Szpitalowi imienia Świętego Jana Pawła II nie będzie tylko symbolicznym gestem mającym na celu uhonorowanie pamięci Naszego Rodaka, ale stanie się przyczynkiem do poprawy otaczającej nas rzeczywistości.

Lesław Lenartowicz, Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o.

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł