W dniu 27 kwietnia 2014 roku, po wielomiesięcznych staraniach, decyzją Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, nadano Szpitalowi Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o., imię Świętego Jana Pawła II. Doniosły charakter tego wydarzenia podkreślił Przezes Zarządu Cetrum Medycznego HCP, Lesław Lenartowicz, w liście skierowany do wszystkich współpracowników. Poniżej prezentujemy Państwu jego treść, jak również kopię pisma z dycyzją Arcybiskupa.

© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł