Otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego - 13.VI 2017 r.

CZK_20170613_21.jpg

Z nieukrywana dumą informujemy, iż we wtorek, w dniu w 13 czerwca 2017 roku, przy udziale znamienitych gości, miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP. Nowoczesną placówkę przy ulicy 28 Czerwca 1956 w Poznaniu otworzyły wczoraj oficjalnie: Pani Józefa Szczurek-Żelazko - wiceminister zdrowia, Pani Marlena Maląg - wicewojewoda wielkopolska oraz pani Agnieszka Pachciarz - dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ.

Uroczystość uświetniła obecność Jego Ekscelencji Abp Stanisława Gądeckiego, który podkreślił ważność utworzenia ośrodka nowoczesnej psychiatrii. „Choroba psychiczna to ogromny problem...” – mówił Abp Gądecki i stanowi ona ogromne wyzwanie dla lekarzy. Pacjentom z problemami psychicznymi często brak jest motywacji do bycia zdrowymi, w przeciwieństwie do chorych leczonych z innych powodów i tym większa jest rola miejsca, w którym chorzy i ich bliscy mogą zostać otoczeni kompleksową opieką.

„Nowy poznański szpital wpisuje się w plany Rządu, który właśnie na takich placówkach chce oprzeć system opieki nad chorymi. - Takie obiekty, jak Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, wpisuje się w ten program, a przede wszystkim jest gwarancją dla naszych pacjentów, że będą leczeni na poziomie światowym i jak najbliżej miejsca zamieszkania” - mówiła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

„To bardzo ważna inwestycja dla Wielkopolski, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z opieki na najwyższym poziomie. To nowoczesny ośrodek psychiatryczny, którego Poznań potrzebował” – czytamy w liście gratulacyjnym od wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

„Czekaliśmy na ten szpital 40 lat” - mówił na otwarciu prof. Janusz Rybakowski, konsultant ds. psychiatrii w Wielkopolsce.

„Z ofertą wpiszemy się w potrzeby Poznania i uzupełnimy potrzeby regionu. Do tej pory znaczna część pacjentów z Poznania musiała jechać do placówek w Gnieźnie, Kościanie, a nawet w Międzychodzie lub Wałczu. Teraz chory bez problemu zostanie przyjęty blisko miejsca zamieszkania” – mówił prezes zarządu CM HCP Lesław Lenartowicz.

Budynek Centrum Zdrowia Psychicznego zajmuje ok. 10 tys. m2 powierzchni. Część pomieszczeń zlokalizowanych jest w specjalnie do tego celu zaadaptowanym obiekcie, część zaś w nowo dobudowanym skrzydle. Szpital został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz specjalistyczne zaplecze diagnostyczne. Znajduje się w nim 9 oddziałów i 220 łóżek. Dwa z dziewięciu oddziałów to oddziały dzienne, gdzie chorzy, zarówno dorośli, jak i młodzież po kilkugodzinnej terapii będą mogli wrócić do domów. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi opieki psychiatrycznej, Centrum zajmie się nie tylko leczeniem zaburzeń psychicznych typu depresja czy schizofrenia, ale też m.in. leczeniem uzależnień, w tym od dopalaczy.

Planuje się, iż z leczenia w tej nowoczesnej placówce będzie mogło skorzystać ok. 5 tys. pacjentów rocznie.

Pierwszych chorych Centrum Zdrowia Psychicznego przyjmie 1 sierpnia. Obecnie trwa kontraktowanie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Klaudia Wójcik

Galeria zdjęć:
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł