Certyfikaty ISO

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, że w wyniku przeprowadzonego audytu w dniach 6-9 listopada 2017 r. - TUV Rheinland potwierdził zgodność realizowanych procesów w Centrum Medycznym HCP związanych Zarządzaniem Systemem Jakości oraz Zarządzaniem Bezpieczeństwem Informacji z międzynarodowymi normami – ISO 9001:2008 i ISO/EIC 27001:2013

W imieniu Zarządu chciałbym serdecznie podziękować całemu Zespołowi Centrum Medycznego HCP w zaangażowanie w proces wdrażania i utrzymywania standardów jakościowych. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się p. Ewie Kmiećkowiak oraz p. Arturowi Mączyńskiemu – naszym wewnętrznym Auditorom.

Katarzyna Wolska
Dyrektor ds. Ekonomicznych

obraz1.png
© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł