Kiermasz Świąteczny 5, 7, 12, 14.XII.2018 r.

intro.png
W imieniu pacjentów oraz pracowników serdecznie zapraszamy na Kiermasz prac Bożonarodzeniowych, który odbędzie się w:
1. Centrum Zdrowia Psychicznego (budynek E) 5. oraz 12. grudnia w godzinach 10-13
2. Szpitalu CMHCP (budynek A, I piętro, poradnie) 7. oraz 14. grudnia w godzinach 10-13
Galeria kiermaszowych atrakcji:
© 2021 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł