Nowe zasady odwiedzin pacjentów oraz wizyt przedstawicieli handlowych

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami:
1. Odwiedzin pacjentów 
2. Wizyt przedstawicieli handlowych

Nowe zasady obowiązują od 22 czerwca 2020 r., prosimy o zapoznanie się z ich treścią oraz przestrzeganie.
© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł