Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. o sytuacji epidemicznej w Szpitalu - 29 września 2020 r.

Zarząd Szpitala informuje, że wykryto ognisko epidemiczne COVID-19 na Kardiologii A. W chwili obecnej znane są wyniki testów genetycznych całego zatrudnionego tam personelu i hospitalizowanych pacjentów; 6 osób z personelu oraz 5 pacjentów ma wynik dodatni. Pacjenci zostali przekazani do szpitala jednoimiennego w celu kontynuowania leczenia. Personel medyczny z wynikiem dodatnim został poddany izolacji. Pozostały (z kontaktu)  został objęty nadzorem epidemicznym.

Na Kardiologii A okresowo wstrzymano przyjęcia ostre i planowe.

Kardiologia B realizuje wyłącznie przyjęcia ostre; przyjęcia planowe są wstrzymane do odwołania.

Pozostałe oddziały szpitalne, poradnie i pracownie  pracują w trybie zwykłym.

Zarząd Szpitala przypomina podstawowe zasady obowiązujące na terenie placówki:

  1. W szpitalu oraz w części ambulatoryjnej CM HCP (poradnie, pracownie, poczekalnie, korytarze) obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust
  2. Obowiązuje zakaz odwiedzin, który dotyczy również przedstawicieli handlowych
  3. Do szpitala (na oddziały, do poradni i pracowni) wchodzi SAM pacjent, bez osób towarzyszących za wyjątkiem pacjentów wymagających opieki osób trzecich z racji dużego stopnia niepełnosprawności
  4. Każda osoba wchodząca na teren CMHCP ma mierzoną temperaturę i wypełnia ankietę o stanie zdrowia
V-ce Prezes Zarządu
Joanna Bierła

Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. o sytuacji epidemicznej w Szpitalu - 25 września 2020 r.

Zarząd Szpitala informuje, że testy w kierunku COVID-19 wykonane u personelu Oddziału Ortopedycznego, dały wynik pozytywny u dwóch osób z personelu pielęgniarsko-ratowniczego. W związku z powyższym osoby te zostały poddane izolacji. 5 pracowników z kontaktu zostało skierowanych na kwarantannę.
Oddział w dalszym ciągu pracuje w trybie ostrodyżurowym.

Pozostałe oddziały szpitalne, poradnie i pracownie funkcjonują w trybie zwykłym.

V-ce Prezes Zarządu
Joanna Bierła

Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. o sytuacji epidemicznej w Szpitalu - 24 września 2020 r.

Zarząd Szpitala informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 23.09, na Oddziale Ortopedycznym stwierdzono wynik dodatni na COVID-19 u jednego z bezobjawowych pacjentów, który miał kontynuować leczenie w innej placówce. Pacjent został przekazany do szpitala jednoimiennego. U 4 innych pacjentów z kontaktu wykonano również testy genetyczne. Dwóch z nich (do czasu potwierdzenia wyniku ujemnego drugim testem), pozostaje na kwarantannie w Szpitalu, dwóch z racji dobrego stanu zdrowia zostało wypisanych, celem odbycia kwarantanny w warunkach domowych.

Testom genetycznym w kierunku COVID-19 poddano cały personel Oddziału.

Do odwołania wstrzymano przyjęcia na Oddział Ortopedyczny. Pozostałe oddziały (w tym Kardiologia B i Oddział Chirurgiczny), funkcjonują w trybie zwykłym, realizowane są przyjęcia ostrodyżurowe i planowe.

V-ce Prezes Zarządu
Joanna Bierła

Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. nt. funkcjonowania oddziałów (w tym Oddziału Ortopedycznego), poradni i pracowni - 11 września 2020 r.

Zarząd Szpitala informuje, że poza:
1. Oddziełem Kardiologii B (tymczasowo zamkniętym),
2. Oddziałem Chirurgicznym (wstrzymane przyjęcia planowe, praca w trybie ostrodyżurowym),
pozostałe oddziały szpitalne (w tym Oddział Ortopedyczny), poradnie i pracownie funkcjonują bez zakłóceń.

O sytuacji w Szpitalu informujemy Państwa na bieżąco w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej Szpitala (cmhcp.pl).

Prezes Zarządu
Lesław Lenartowicz

Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. o sytuacji epidemicznej w Szpitalu - 11 września 2020 r.

Zarząd Szpitala informuje, że w dniu dzisiejszym na terenie szpitala CM HCP nie przebywa żadna osoba z potwierdzonym wynikiem dodatnim na COVID-19 (za wyjątkiem pacjentów na oddziale „covidowym” w Centrum Zdrowia Psychicznego, który to Oddział jest do tego dedykowany).

Dwie pacjentki z kontaktu na Oddziale Chirurgicznym zostały poddane kwarantannie i są izolowane wspólną decyzją Sanepidu i Zespołu ds. Zakażeń.

4 osoby z personelu Oddziału Chirurgicznego zgodnie z ich wolą odbywają kwarantannę na zamkniętym, wydzielonym oddziale na terenie Szpitala.

Oddział Kardiologii B jest wyłączony z działalności do odwołania. Najprawdopodobniej wznowi działalność w poniedziałek.

Oddział Chirurgiczny działa w trybie ostrodyżurowym; odwołane są przyjęcia planowe.

Pozostałe oddziały szpitalne funkcjonują w trybie zwykłym. Ewentualne ograniczenia w przyjęciach planowych są przejściowe i związane z pełnym obłożeniem oddziałów przez pacjentów przyjętych w trybie ostrym.

Przedłużono obowiązywanie zakazu odwiedzin w Szpitalu do odwołania.

Zabezpieczenie personelu w środki ochrony indywidualnej zostało uzgodnione z kierownictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych i jest realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Prezes Zarządu
Lesław Lenartowicz

Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. o sytuacji epidemicznej w Szpitalu - 9 września 2020 r.

Zarząd Szpitala informuje, że w dniu 8 września 2020r. stwierdzono dodatni wynik testu genetycznego na COVID-19 u jednej z pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego, która zgłosiła objawy sugerujące zakażenie. Pielęgniarka Oddziałowa o sytuacji niezwłocznie poinformowana Zespół ds. Zakażeń, który przeprowadził dochodzenie epidemiologiczne i poinformował Sanepid oraz Zarząd Szpitala. Personel medyczny oddziału oraz hospitalizowani na nim pacjenci zostali poddani testom na koronawirusa. W związku z wynikiem dochodzenia 11 osób z personelu zostało objętych kwarantanną; część odbywa ją w warunkach domowych, część (zgodnie z ich wolą), na wydzielonym w Szpitalu zamkniętym oddziale.

W dniu dzisiejszym tj. 9 września stwierdzono dodatni wynik testu u jeszcze jednej pielęgniarki z Oddziału (bezobjawowej). Obie pielęgniarki z dodatnim wynikiem testu zostały poddane izolacji.

Oddział Chirurgiczny funkcjonuje w trybie ostrodyżurowym; zostały wstrzymane przyjęcia planowe.

Powracający z kwarantanny personel medyczny Kardiologii B zasili Oddział Chirurgiczny w związku z przymusową absencją części pracowników na tymże Oddziale.

Prezes Zarządu
Lesław Lenartowicz

Informacja Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. o sytuacji epidemicznej w Szpitalu - 2 września 2020 r.

W dniu dzisiejszym tj, 2 września 2020 r.  do odwołania zaprzestał funkcjonowania oddział Kardiologii B. Powodem wyłączenia oddziału z działalności jest ognisko zakażenia COVID-19 wśród osób z personelu medycznego i pacjentów oddziału. U bezobjawowego pacjenta oddziału Kardiologii B, który miał zostać przekazany na Odział Rehabilitacji Kardiologicznej celem kontynuowania leczenia, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu wykonano testgenetyczny na COVID-19. Wynik testu okazał się dodatni. W związku z powyższym oraz faktem zgłoszenia złego samopoczucia i objawów sugerujących zakażenie Sars-cov-2 przez jednego z pracowników oddziału Pielęgniarz Oddziałowy oddziału kardiologii B bezzwłocznie wdrożył odpowiednie procedury postępowania obowiązujące na tęokoliczność w placówce. Dalsze działania zostały podjęte przez Zespół ds. zakażeń szpitala w porozumieniu z Sanepidem i Zarządem szpitala. Ich decyzją wykonano testy na COVID-19 w pierwszej kolejności u wszystkich pracowników i pacjentów Kardiologii B, a następnie również na Kardiologii A. Testy na dzień dzisiejszy wykazały wynik dodatni u 7 pracowników oddziału oraz 10 pacjentów. Oprócz dwóch osób z personelu wszystkie pozostały są na dzień dzisiejszy bezobjawowe. Przeprowadzono również wywiady epidemiologiczne i wyznaczono osoby kwalifikujące się na kwarantannę. Decyzją Sanepidu pacjentów „dodatnich” przekazano na oddział kardiologiczny szpitala jednoimiennego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Część pacjentów, którzy zakończyli hospitalizację została przekazana do izolatorium.

Do chwili obecnej u żadnej z osób z Kardiologii A nie potwierdzono zakażenia; Oddział więc funkcjonuje w trybie zwykłym.

Zarząd szpitala jednoznacznie dementuje szkalujące jednąz osób kierujących oddziałem pogłoski o rzekomym ukrywaniu dodatnich wyników pacjentów, które przytoczył jeden z portali internetowych. Chcemy jasno podkreślić, że niezwłocznie po otrzymaniu wyniku dodatniego u pacjenta i naszego pracownika podjęto wszelkie niezbędne działania mające na celu dokonanie oceny sytuacji epidemiologicznej w szpitalu i ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia. Każdy wynik testu na Covid-19 jest widoczny w systemie informatycznym, nie tylko dla osób go zlecających, ale również dla Sanepidu. Nie jest możliwe aby go ukryć czy sfałszować. Z całą mocą podkreślamy, że postępowanie kierownictwa oddziału kardiologii B było zgodne z obowiązującymi procedurami.

​​​​​​Prezes Zarządu
​​​​​​Lesław Lenartowicz

© 2021 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł