Harmonogram szczepień dla pracowników medycznych

W sprawie ustalenia terminu szczepienia, pracownik Szpitala będzie kontaktował się telefonicznie z każdą zarejestrowaną osobą (nr kontaktowy podany w formularzu rejestracyjnym). 


Szczepienia wykonywane są w budynku F (parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach:
10.00 - 15.00 - poniedziałek
8.00 - 15.00 - wtorek-piątek
UWAGA! Kontakt telefoniczny z Koordynatorem ds. Szczepień (660 070 930), możliwy w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.

© 2021 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł