Konkurs ofert w zakresie doposażenia SOR w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie doposażenia SOR w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16, pn:
Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku
z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR
.

Doposażenie SOR w ramach ww. postępowania obejmuje dostawę następującej aparatury medycznej:

  1. Kardiomonitor stacjonarny - 10 szt.
  2. Kardiomonitor transportowy - 2 szt.
  3. Stacja Centralna - 2 szt.
  4. Respiratory - 4 szt.
  5. Aparat do znieczulenia z kardiomonitorem - -1 szt.
  6. Aparat EKG z wózkiem jezdnym - 2 szt.
  7. Ramię C - 1 szt.
  8. USG - 1 szt.

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 31.05.2017 r. Przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz szkolenie personelu w zakresie używania dostarczanej aparatury medycznej.

Oferty na dostawę aparatury medycznej należy złożyć w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 900.

Informacje dotyczące zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Szczegółowym Opisie Warunków Udzielenia Zamówienia.


Katalog z załącznikami:

© 2017 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł