Zmiany w konkursie ofert w zakresie doposażenia SOR w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze zmianami w zapytaniu ofertowym dot. realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16, pn:
Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR.

W załącznikach znajdują się również odpowiedzi Zamawiającego na otrzymane pytania.

Wszystkie materiały do pobrania zostały umieszczone w pliku: "Archiwum.zip".


Katalog z załącznikami:

© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł