Zestawienie ofert w konkursie nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

 W dniu 18.04.2017 o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej na IVp., w budynku Szpitala przeprowadzono otwarcie ofert w ramach zamówienia publicznego nr 1/03/2017 w zakresie Doposażenia SOR w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16. W wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta.

Pliki do pobrania:

© 2017 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł