Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania robót budowlanych - modernizacja SOR (budowa łącznika), w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania robót budowlanych - modernizacja SOR (budowa łącznika), w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16, pn:
Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku
z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR
.

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie nowego budynku i połączenie go łącznikiem z istniejącą bryłą CM HCP. Nowy budynek będzie składał się z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Dodatkowo zostanie wyposażony na dachu w lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. W ramach inwestycji Centrum Medycznego HCP wybrało wykonawcę w zakresie wielobranżowych robót budowlanych w zakresie kontstrukcji budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca br.

Realizacja etapu objętego zapytaniem ofertowym zakłada budowę łącznika łączącego budynek ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Szczegółowy opis zapytania (zakres prac remontowych, wymagania szczególne, kryteria oceny, udostępnianie dokumentacji projektowej) oraz zasady udzielania odpowiedzi na pytania zawierają zamieszczone poniżej załączniki.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017r. do godz. 900.

Pliki do pobrania:

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł