Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania robót budowlanych - budowy lądowiska wyniesionego wraz z klatką schodową i windą, w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania robót budowlanych - budowy lądowiska wyniesionego wraz z klatką schodową i windą, w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16, pn:
Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku
z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR
.

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie nowego budynku i połączenie go łącznikiem z istniejącą bryłą CM HCP. Nowy budynek będzie składał się z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Dodatkowo zostanie wyposażony na dachu w lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. W ramach inwestycji Centrum Medycznego HCP wybrało wykonawcę w zakresie wielobranżowych robót budowlanych w zakresie kontstrukcji budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca br.

Realizacja etapu objętego zapytaniem ofertowym zakłada budowę płyty lądowiska dla helikopterów LPR wraz z wyniesioną konstrukcją, podnośnikiem, klatką schodową oraz szybem windowym wraz z windą.

Szczegółowy opis zapytania (zakres usługi, wymagania szczególne, kryteria oceny, udostępnianie dokumentacji projektowej) oraz zasady udzielania odpowiedzi na pytania zawierają zamieszczone poniżej załączniki.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017r. do godz. 900.

Pliki do pobrania:

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł