Zakup łóżek szpitalnych - odpowiedzi na pytania

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie doposażenia SOR w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16, pn: Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR, Zamawiający odpowiada na otrzymane pytania dotyczące Szczegółowego Opisu Warunków Udzielenia Zamówienia odnośnie doposażenia w łóżka z wagą oraz wózki do przewożenia chorych.

Odpowiedzi na pytania do pobrania w formacie .pdf

Pliki do pobrania:

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł