Ogłoszenie wyniku w konkursie w ramach postępowania CMHCP/1/03/2017

Ogłoszenie wyniku w konkursie ofert w zakresie doposażenia SOR w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16, pn:
Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR.

Doposażenie SOR w ramach ww. postępowania obejmowało dostawę następujących mebli medycznych:

  1. Łóżka z wagą - 4 szt.
  2. Wózki do przewożenia chorych - 10 szt.

 Przewidywane termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta: 17.08.2017 r.

 

Pliki do pobrania:

 

© 2018 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł