Ogłoszenie wyniku w konkursie w ramach postępowania CMHCP/1/07/2017

Ogłoszenie wyniku w konkursie ofert złożonych w ramach postępowania CMHCP/01/01/2017 w zakresie wykonania robót budowlanych:
- budowy lądowiska wyniesionego wraz z infrastrukturą, w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16
- budowy lądowiska wyniesionego wraz z klatką schodową i windą, w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16
- modernizacja SOR (budowa łącznika), w ramach realizacji projektu nr: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

Pliki do pobrania:

 

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł