Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego nr: 2017/S 223-463366

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego, w ramach realizacji projektu, pn:
Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II.

Numer zamówienia: 2017/S 223-463366

Przedmiotem zamówienia jest zakup Rezonansu Magnetycznego wraz z jego dostawą, dostosowaniem niezbędnej infrastruktury, zainstalowaniem oraz szkoleniem personelu.

Szczegółowy opis zapytania (zakres dostawy, terminy, kryteria oceny) oraz zasady udzielania odpowiedzi na pytania zawierają zamieszczone poniżej załączniki.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 830.


Katalog z załącznikami:

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł