Zmiana dot. zapytania ofertowego w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego nr: 2017/S 223-463366

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszy się postępowanie ogłoszone przez Centrum Medyczne HCP w zakresie zakupu Rezonansu Magnetycznego oraz liczbą pytań jakie wystosowaliście Państwo do nas z prośbą o wyjaśnienia Szczegółowego Opisu Warunków Udzielenia Zamówienia, informujemy iż udzielimy na nie odpowiedzi w terminie do 9 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym informujemy, iż przedłużamy termin składania ofert do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 830.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w każdym momencie postępowania bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł