Odpowiedzi na pytania do SOWUZ: Konkurs ofert w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie dot. okresu gwarancji do zamówienia w zakresie doposażenia Oddziału Psychiatrycznego w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn:
Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - etap II.

Załączamy formularz ofertowy oraz wzór umowy.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku udzielonych odpowiedzi termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.10.2018 r.


Katalog z załącznikami:

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł