Zakup aparatu do zabiegów elektrowstrząsowych wraz z akcesoriami

Inwestycja: Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w ramach inwestycji zamierza utworzyć i w pełni wyposażyć Centrum Zdrowia Psychicznego, w ramach którego będą działać: : 4 oddziały psychiatryczne, oddział psychosomatyczny i leczenia uzależnień, a także oddział detoksykacji i 2 oddziały dzienne dla 60 osób. 

Zakres usługi: zakup aparatu do zabiegów elektrowstrząsowych wraz z akcesoriami.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Szczegółowy opis zapytania (wymagania, kryteria, terminy, odpowiedzi na pytania) zawiera zamieszczony poniżej załącznik.

 

Pliki do pobrania:

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł