Zestawienie ofert w konkursie w ramach postępowania CMHCP/1/04/2019 (defibrylatory, kardiomonitory)

Zestawienie ofert w konkursie ofert złożonych w ramach postępowania CMHCP/1/04/2019 w zakresie zakupu Defibrylatorów, Kardiomonitorów stacjonarnych i transportowych oraz Stacji Centralnych w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn:
Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - etap II.

Pliki do pobrania:

 

© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł