Realizacja Transportu Sanitarnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego

Szanowni Państwo,
Centrum Medyczne HCP planuje zakupić usługę Realizacji Transportu Sanitarnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego powstałego w ramach realizacji projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-005/17, pn.: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.

Szczegółowe informacje dot. zapytania (wymagania, kryteria, terminy, odpowiedzi na pytania oraz wzory oświadczeń), zawierają zamieszczone poniżej załączniki.


Katalog z załącznikami:


© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł