Realizacja Transportu Sanitarnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego - odpowiedzi na pytania

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym postępowaniem CMHCP/1/06/2019, dot. Realizacji Transportu Sanitarnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego powstałego w ramach realizacji projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-005/17, pn.: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania, Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ, na które odpowiada w zamieszczonym poniżej załączniku.
Ponadto informujemy, iż został wydłużony termin na składanie ofert do dnia 19.07.2019 r. do godziny 1430.

Pliki do pobrania:© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł