System informatyczny dedykowany Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego - odpowiedzi na pytania

Szanowni Państwo,
w trakcie ogłoszonego postępowaniem dot. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego dedykowanego Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego, realizowanego w ramach projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-005/17, pn.: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania, wpłynęły zapytania na które Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. udzieliło odpowiedzi. Treść pytań wraz z odpowiedziami znajduje się w zamieszczonym poniżej załączniku.

Informujemy, że został wydłużony termin na składanie ofert do 08.08.2019 r.

Jednocześnie Centrum Medyczne HCP zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych.

Pliki do pobrania:

 

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł