System informatyczny dedykowany Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego - zestawienie ofert

Szanowni Państwo,
w trakcie ogłoszonego postępowania dot. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego dedykowanego Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego, realizowanego w ramach projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-005/17, pn.: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania, wpłynęły oferty, których zestawienie prezentujemy w umieszczonym poniżej załączniku.

Pliki do pobrania:

 

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł