Zakup aparatu do elektrowstrząsów

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy aparatu do elektrowstrząsów, w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn:
Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II.

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu do elektrowstrząsów wraz z dostawą, zainstalowaniem oraz szkoleniem personelu.

Szczegółowy opis zapytania (zakres dostawy, terminy, kryteria oceny, oświadczenia) oraz zasady udzielania odpowiedzi na pytania zawiera zamieszczony poniżej załącznik.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2019 r. do godz. 900.

Pliki do pobrania:

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł