Zakup drobnego sprzętu medycznego - korekta

Szanowni Państwo, przekazujemy skorygowaną dokumentację określająca warunki udzielenia zamówienia na zakup drobnego sprzętu na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego. Wprowadzono zmiany polegające na uspójnieniu zapisów wzoru umowy (termin realizacji) z pozostała dokumentacją oraz doprecyzowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie wózków transportowych.

Pliki do pobrania:

© 2020 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł