Zakup aparatu do elektrowstrząsów - korekta

Szanowni Państwo, przekazujemy skorygowaną dokumentację określająca warunki udzielenia zamówienia na zakup aparatu do elektrowstrząsów na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego. Wprowadzono zmiany polegające na uspójnieniu zapisów dokumentacji odnośnie terminu realizacji zamówienia - 30.09.2019 r.

Pliki do pobrania:

© 2021 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł