Zakup drobnego sprzętu medycznego - zestawienie ofert

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie dostawy drobnego sprzętu medycznego, w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn: Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II., Zamawiający przesyła zestawienie otrzymanych ofert.

Zestawienie zawiera zamieszczony poniżej załącznik.

Pliki do pobrania:

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł