Konkurs ofert w zakresie zakupu sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu sprzętu do rehabilitacji onkologicznej. Zamówienie będzie realizowane na podstawie programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 16.11.2020 r.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2020 r. do godz. 1500.


Katalog z załącznikami:

© 2021 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł