Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR

Projekt: POIŚ.09.01.00-00-0099/16

W dniu 30.12.2016 r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Infrastruktury Ratownictwa Medycznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu poprzez budowę budynku z lądowiskiem na dachu dla helikopterów LPR oraz modernizację SOR. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Medyczne HCP w ramach inwestycji planuje przeprowadzić roboty budowlane w zakresie budowy lądowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dachu nowego obiektu. W celu stworzenia bezpośredniej komunikacji pomiędzy lądowiskiem a SOR zostanie zbudowany ciąg komunikacyjny w postaci klatki schodowej, windy i łącznika. Ponadto, aby kompleksowo wesprzeć działalność SOR-u, pomieszczenia zajmowane przez oddział zostaną wyremontowane i wyposażone w dodatkowy sprzęt medyczny.

Całość projektu w przedmiotowym zakresie, realizowanego w ramach umowy dofinansowanie, szacowana jest na kwotę 8 mln zł, z czego 6,8 mln zł zostanie przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.
logop1.jpg

Centrum Medyczne HCP pragnie zapewnić, iż dołoży wszelkich starań by realizacja powyższego projektu przebiegała w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie dostrzeżonych przez Państwo potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych bezpośrednio do:
1) Zarządu Centrum Medycznego HCP,
oraz do:
2) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (dane w zakładce „Ważne kontakty”).

Każdy sygnał o nieprawidłowościach czy nadużyciach finansowych lub podejrzenie ich wystąpienia zostanie zweryfikowany i przeanalizowany oraz zostaną wprowadzone odpowiednie środki zaradcze, co przyczyni się do spełnienia najwyższych standardów przy realizacji projektu.

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł